Home

Welkom...

Wij heten u van harte welkom bij de Fuchsiaclub regio 6 OOST-GELDERLAND van de N.K.v.F.

(Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden). Kijkt u rustig rond en mocht u meer willen weten over de activiteiten van onze regio, neem dan contact op met ons bestuur.

Doelstelling van de N.Kv.F.-regio 6 is; het hebben , houden, verzorgen en kweken van fuchsia's. Door middel van het delen van kennis en ervaringen wordt het sociale contact onder de leden bevorderd.

De najaars inloopochtend is daar een goed voorbeeld van, vele komen om hun ervaringen uit te wisselen. En wordt gedemonstreerd hoe de planten winterklaar kunnen worden gemaakt, het maken van najaars-stekken krijgt ook aandacht. Voor de bingo en de jaarvergadering is veel belangstelling ook hier wordt kennis en ervaringen over onze prachtige hobby uit gewisseld.

Er wordt om de paar jaar een fuchsiashow en jaarlijks open tuinen georganiseerd, waarbij de leden van de regio hun fuchsia's aan het publiek kunnen tonen.

Tijdens de jaarvergadering worden fuchsia stekken uitgedeeld, met de bedoeling deze op te kweken tot wedstrijd plant, de mooiste plant wordt dan onderscheiden met de THEO GIESEN TROFEE. Verder wordt er gestreden om de OOST-GELDERLAND CUP HANGERS, OOST-GELDERLAND CUP STRUIK en de ACHTERHOEK TROFEE.

Landelijk wordt er door het bestuur van de N.K.v.F in één van de 29 regio's een vriendendag gehouden waarbij leden elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt dan gestreden in verschillende categorieën om de mooiste fuchsia's, deze worden beloond met wisseltrofee.